Návod k obsluze a montáži výstavních vitrín

Souhrnné informace o prosklených vitrínách z kaleného nebo standardního skla

 a eloxovaných profilů

 

 

  1. 1.    Obecný popis konstrukce a kompletace vitrín

Základní konstrukční prvky:

-          Profily z eloxovaného hliníku

-          Plastové hlavice pro spojování profilů (pokud jsou součástí vitríny)

-          Podložky pod police z černé oceli se šroubem a maticí

-          Laminátová deska

-          Nábytkový zámek, panty

-          Plastové těsnění pro osazení skla v profilech

-          Ocelové poniklované panty pro sklopná dvířka s plíškem nebo destičkou z plastu pro ochranu skleněných dílů

-          Standardní nebo kalené sklo tloušťky 4mm (stěny) nebo 6mm (police, dveře)

-          Zámky do skleněných dveří s klíčem

-          Dekorační korek tloušťky 4mm (pokud je součástí vitríny)

-          Systém bodového nízkonapěťového osvětlení (12V), halogenového (s max. výkonem 35 W) nebo osvětlení typu LED (s max. výkonem 4W). (pokud jsou součástí vitríny)

-          Prvky a příslušenství pro osvětlení jsou vybaveny odpovídajícími certifikáty a splňují normy bezpečného používání. Tyto doklady jsou ke stažení na webových stránkách výrobců nebo distributorů jednotlivých prvků světelné instalace.

  1. 2.    Způsob kompletace

-          Vitríny jsou dodávány smontované, s touto výjimkou: Pohyblivé prvky u některých modelů – police jsou z důvodu ochrany při dopravě baleny zvlášť v kartonových obalech nebo ve fóliích.

-           pro transport jsou vitríny zabezpečeny kartonem, bublinkovou či strečovou fólií. Doprava je možná buď vlastní dopravou dodavatele, nebo kurýrní službou.

-          Cena dopravy a montáže je určována před uzavřením objednávky (v případě dodání vitríny vlastní dopravou dodavatele je možná na objednávku kompletace na místě určení – montáž a regulace skleněných dveří, zámků a polic)

-          Je možný osobní odběr v sídle firmy: Husova 819, 73301 Karviná. Kompletace vitríny a její příprava pro transport je analogická, jako v případě vlastní dopravy dodavatelem nebo kurýrem. V tomto případě přebírá odběratel na sebe zodpovědnost za stav přepravované vitríny ve chvíli jejího odběru v sídle dodavatele. Na případné poškození vitríny během dopravy se nevztahuje záruka a nemůže tak být uznána reklamace. Odběratel montuje pohyblivé prvky vitríny vlastními silami.

 

  1. 3.    Návod na montáž

-          Montážní práce s upevněním pohyblivých prvků vitríny provádějte v prostorách s vodorovnou podlahou a vždy s pomocí druhé osoby. Dbejte opatrností při vybalování, přenášení a montáži skleněných dílů. Skla v žádném případě nestavějte přímo na podlahu, ani je neopírejte o stěnu, zamezte nárazům. Poškozené sklo se rozpadne na drobné částečky (fragmenty).

3.1.                 Transport na paletě – paletu spolu s vitrínou postavte na rovné vodorovné podloží, odstraňte bezpečnostní prvky (pásky upevňující vitrínu k paletě).

3.2.                 Sundejte z palety a postavte na bezpečné místo pohyblivé prvky vitríny (balíčky s dveřmi, policemi a zámky).

3.3.                 Sundejte z palety vitrínu a postavte na rovnou plochu.

3.4.                 Sundejte balící materiál (fólii, karton a polystyrén) a dbejte přitom, abyste nepoškrábali sklo nebo hliníkové profily.

3.5.                 Odstraňte balení pohyblivých prvků (fólie, kartony)

3.6.                 Odstraňte zabezpečení pantů – fólii nebo lepicí pásku.

3.7.                 Podpěrné kolíky polic jsou osazené v odpovídající výšce v bočních profilech vitríny. Police vkládejte do vitríny při úplně otevřených dveřích. Mírně police skloňte a opatrně je vložte na opěrné kolíky, dbejte na to, aby se nárazem do hliníkových profilů nepoškodily rožky polic.

3.8.                 Kompletní vitrínu postavte na místo určení a zkontrolujte, zda stojí rovně. Ještě jednou zkontrolujte stabilitu upevnění dvířek v pantech a opěrných kolíků.

 

  1. Základy užívání a konzervace

-          Vitríny jsou určeny do interiéru, pro použití v místnostech s normální vlhkostí.

-           Vitríny by měly být umístěny na rovném povrchu, na plochu odpovídající velikosti vzhledem k základně.

-          Pravidelně, nejlépe jednou měsíčně kontrolujte stabilitu upevnění dvířek a podpěr, a také vždy po čistění nebo přemístění polic na jiné místo. V případě potřeby dotáhněte upevňovací šrouby a panty seřiďte.

-          Chraňte vitrínu před silným znečištěním

-          Při čištění používejte jemné mýdlové roztoky a prostředky na mytí skla.

            Dbejte pokynu na jejich obalech.

-          Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodili povrch nábytkových desek či profilů.

            Po každém čištění a také po každém přesunutí vitríny na jiné místo zkontrolujte upevnění pantů a     případně proveďte seřízení.           

-          Police ve vitrínách mají omezenou nosnost, proto je nepřetěžujte.

-          Dbejte opatrnosti při vkládání materiálů a exponátů do vitríny, jakýkoliv náraz do police či stěny může způsobit poškození prvků vitríny nebo exponátu.

ZÁRUČNÍ LIST

 

-          Záruční podmínky
1. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje na základě faktury.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku, ke kterým mohlo dojít ve fázi dokončení výrobku nebo při výrobě.
3. V případě, že byl výrobek opravován v době záruky, prodlužuje se záruční doba o dobu trvání opravy výrobku.

-          4. Reklamace v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem; a musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci.
Kupující je zodpovědný za doložení skutečnosti, že záruční doba ještě neskončila.
5. V případě nesplnění podmínek reklamace uvedených v bodě 4. se lhůta pro vyřízení reklamace prodlouží a bude se počítat znovu ode dne splnění těchto podmínek.
6. Pokud budou uznány nároky kupujícího na opravu nebo výměnu vadných prvků nebo celého výrobku, bude toto provedeno na základě ujednání mezi stranami s určením nákladů, způsobu a data opravy nebo výměny výrobku.
8. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly z jiných důvodů než při výrobě, používáním v rozporu s návodem k obsluze, používáním výrobku pro jiné účely, než k jakému je určen, zejména kvůli nesprávné ruční manipulaci, údržbě nebo skladování.
9. Záruka se nevztahuje na poškození mechanické a další vyplývající z náhodných událostí, jako jsou záplavy, požár, úmyslné poškození, vandalismus, krádeže, atd. (včetně krádeže, mechanickému poškození nebo zničení jednotlivých prvků výrobku).

Dodavatel:

 

 

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 IČ:      27770494

DIČ:    CZ27770494