5 rad pro výběr zahrazovacích sloupků

5 rad pro výběr zahrazovacích sloupků

Zahrazovací sloupky výborně poslouží k omezení a usměrnění pohybu osob. Můžete je využít pro omezení přístupu k vystaveným objektům, k organizování fronty čekajících nebo jen k nasměrování osob určitým směrem. Velmi časté je také využití pro vyhrazení prostoru přicházejícím a odcházejícím osobám.

Poradíme Vám, čemu věnovat pozornost při výběru nejvhodnějších sloupků.

  • V první řadě je třeba si změřit a zakreslit velikost a tvar plánované zábrany. Pro velmi krátké úseky, do několika metrů, které jsou ukončeny zdmi nebo jinými pevnými konstrukcemi lze použít nástěnnou kazetu se samonavíjecím pásem. Typickým příkladem je uzavření nějakého průchodu. V naší nabídce najdete celou řadu nástěnných kazet v různých barevných provedeních a s různou délkou pásu. Kazety se vždy prodávají s nástěnnými koncovkami. Navíc kazety nemusí být ke stěně nebo ke konstrukci připevněny trvale. Výborným řešením je jejich upevnění pomocí neodymových magnetů. Zábrana připevněná magnety je použitelná i v místech, kde jsou kladeny požadavky na panikové řešení únikových cest.

Sloupky se tedy oproti kazetám uplatní ve volném prostoru. Vzájemným propojováním sloupků lze vytvořit souvislou linii zábran v libovolného tvaru. Každý sloupek obsahuje jeden samonavíjecí pás a tři spojky pro připojení pásu ze sousedního sloupku. Koncovky jsou z praktických důvodů tři, aby mohly být rozmístěny v pravých úhlech. Nejčastěji jsou totiž pásové zábrany spojovány v přímce nebo do pravých úhlů. Samozřejmě nic nebrání spojování do jakýchkoliv jiných úhlů – textilní pás takové spojení bez problémů snese.

2)    Prakticky nejvýznamnějším parametrem sloupku je hmotnost a velikost podstavy. Hmotnost by v nabídce rozhodně měla být uvedena a měla by být min. 9 kg a více. Hmotnost podstavy se přímo promítá do dalších vlastností:

  • stabilita samotného sloupku – jedná se o zábranu, která musí být stabilní a vykazovat odolnost proti nahodilému posunutí nebo převrácení
  • délka pásu – čím delší pás ze sloupku vytáhneme, tím větší silou musí být napínán a tím větší nároky jsou kladeny na stabilitu zprostředkovanou základnou. Platí tedy: čím delší pás, tím těžší nebo větší základna.

Rozhodně nelze doporučit sloupky s hmotností okolo 4 kg. Asi nikoho nepřekvapí, že délka pásu v takovém případě bude méně než dva metry (jinak by se sloupek převrátil pouhým vytažením pásu). Navíc se bude jednat o potenciálně nebezpečný předmět, který po umístění v prostoru bude ohrožovat své bezprostřední okolí nenadálým pádem.

3)    Pokud již nějaké zahrazovací sloupky máte a dokupujete další, je třeba věnovat pozornost jejich kompatibilitě. Podobně je třeba dbát i na shodnost výrobků, pokud objednáváte společně více druhů sloupků a kazet, které mají být využívány společně ve stejných prostorách. Jedná se o několik parametrů:

  • shodné řešení a tvar koncovky pásu a jeho protikusu, aby bylo možné různé druhy sloupků vzájemně propojovat.
  • Výšku sloupku – ve vytvořené sestavě zahrazovacích sloupků bude jistě žádoucí, aby byly pásy vodorovně v jedné rovině.
  • Vzhled a povrchová úprava zahrazovacího sloupku – není chybou spojovat do sestavy odlišné sloupky (lišící se např. délkou pásky), pokud dodržíme jejich stejný design a povrchovou úpravu
  • Barva pásu i samotného sloupku

4)    Když jsme zmínili barevné řešení, je dobré upozornit na možnost volby zahrazovacích sloupků s pásem potištěným vlastní grafikou. Na samonavíjecím pásu se někdy umísťuje výstražný text, častěji však firemní logo nebo obecně barevná grafika odpovídající propracovanému korporátnímu designu. Zahrazovací sloupky jsou obvykle umístěny ve veřejných reprezentativních prostorách a firemní grafika na samonavíjecí pás prostě přirozeně patří.

5)    Budete sloupky umísťovat v interiéru nebo exteriéru? Většina zahrazovacích sloupků dostupných na trhu je určena pro využití v interiérech se standardní vlhkostí a teplotou. V této souvislosti je třeba zvlášť upozornit, že i když si zvolíte zahrazovací sloupek v provedení nerez, tak to neznamená, že takový sloupek bude odolný vůči vlhku a kondenzaci a lze ho umístit k bazénu nebo do venkovního prostředí. Z nerezu jsou obvykle vyrobeny pouze pohledové části, nikoliv vnitřní konstrukce. Nejnáchylnější na korozi bývá samotná pružina samonavíjecího mechanismu nebo konstrukční řešení spoje mezi trubicí a podstavou.

Pokud tedy plánujete využití zahrazovacích sloupků v exteriéru, je třeba k tomu zvolit vhodný produkt, u kterého dodavatel deklaruje odpovídající vlastnosti. I v takových případech však ze zjevných důvodů nelze od samonavíjecích mechanismů očekávat možnost dlouhodobého a bezstarostného využívání v exteriérech. Doporučujeme pro tyto účely zvážit možnosti využití jiných zábran, které neobsahují mechanické a kovové části, jsou kompletně zhotoveny ze speciálního odolného plastu, určeného do exteriéru.