Návod k použití zahrazovacích sloupků

 

Souhrnné informace o zahrazovacích sloupcích se samonavíjecí textilní páskou a vymezovacích sloupcích pro lano

Pro modely 63T, 63P, 63S, 63L, 63M, 63B, 50M, 50BC, 50ZC, R51, C51, R51G, C51G,301,304 a jejich varianty

 

  Základní komponenty (varianty):

1.1 trubka z nerezové oceli leštěné nebo kartáčované s prvky z černé oceli chráněné proti korozi nebo

1.2 trubka z nerezové oceli korozivzdorné, lakovaná práškovou barvou nebo

1.3 trubka z černé chromované oceli chráněné proti korozi, místa svarů kryty foliovou páskou ve stříbrné barvě
1.4 trubka z černé oceli

2. Kryt podstavce z  leštěné nebo kartáčované nerezové oceli 
3.1. Podstavec standardní – plastový výlisek s výplní z plastu naplněný betonem, vybaven ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem. 
(Nestandardní provedení -  na zakázku:
3.2. Odlitek z litiny, vybaven ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem. 
3.3. Podstavec  z černého nebo nerezového plechu, vybavena ve spodní části podstavcem z nerezové nebo černé oceli, chráněné proti korozi, a plastovým protiskluzovým kroužkem. )
4. Samonavíjecí mechanismus s páskou, vybaven brzdovým systémem, nebo bez brzdového systému
5. textilní páska výšky 45 - 50 mm, vyrobena z polyesterové příze
6. spojovací materiál: pozinkovaný šroub, podložka

Způsob kompletace
Sloupky dodáváme ve třech částech v rozloženém stavu.

- Trubice se samonavíjecím mechanismem,
- Podstavec (závaží)

- Kryt podstavce

Montáž
Pro montáž si připravte:
- Malý nůž nebo jiný ostrý nástroj pro odstranění ochranné lepící pásky
- Klíč 19 mm (výjimečně klíč 17 mm).
Pro sestavení sloupku je vhodné využít pomoci druhé osoby. Montáž je nejlépe provádět na pracovním stole.

Provedení montáže v krocích
1. Vybalte zboží z kartonu, zamezte poškrábání povrchu ostrými nástroji při rozbalování.

2. Odstraňte výplňový materiál.
3. Odstraňte z výrobku ochranné prvky použité pro transport (pokud je balení obsahuje).
4. Zkompletujte po 1 ks jednotlivé prvky: trubici, základnu a její kryt.
5. Spodní část trubky může mít ostré hrany, opatrně vyšroubujeme montážní šroub a podložku (pokud je balení obsahuje).
6. Nasaďte kryt na základnu a přidržte přitom plastový kroužek na spodním okraji podstavce. Poté protáhněte zespodu otvorem v základně šroub s podložkou přes kryt až nahoru.
7. Přidržujte prstem šroub a našroubujte na něj trubici.

 8. Přidržujte trubici (zabraňte jejímu otáčení vzhledem k základně) klíčem utáhněte montážní šroub tak silně, aby se trubice nemohla otáčet vzhledem k základně, nebyla žádná vůle mezi ní a základnou a nebylo možné vychýlení trubice vzhledem k základně. 
9. Smontovaný sloupek odložte na místo, kde nebude překážet při montáží dalšího kusu.

Základní podmínky používání
1.Zahrazovací sloupky jsou určeny pro usměrňování provozu, zamezení vstupu do prostor nebo jejich částí apod.
Vzhledem ke konstrukci a snadné manipulaci umožňují zahrazovací sloupky použití v různých prostorových konfiguracích a tvorbu rychlého a estetického vymezení prostoru.
2.Volně stojící zahrazovací sloupky nejsou vhodné pro usměrňování provozu dopravních prostředků.

3. Zahrazovací sloupky jsou určeny pro použití v místnostech s normální vlhkostí.
4. Základní části sloupků jsou vyrobeny z nerezové oceli (leštěná nebo kartáčovaná), některé díly jsou vyrobeny z černé oceli chráněné proti korozi (šrouby, vruty, podložky, části mechanismu vinutí), proto je jejich odolnost vůči nadměrné vlhkosti omezena.
5. Zahrazovací sloupky by měly být umístěny na rovném povrchu, na plochu odpovídající velikosti vzhledem k průměru podstavce.
6. Neumisťujte zahrazovací sloupky na šikmé plochy, rampy, příjezdové cesty, schody, atd.
7. Po vysunutí z mechanismu a upevnění jejího konce na hlavici sousedního sloupku nebo v protikusu na stěně má být páska ve směru rovnoběžném s podlahou.

8. Pásku je nutné vysouvat kolmo na boční plochu drážky s otvorem v hlavici pásky konstantní rychlostí, bez škubání.
9.Pásku je nutno upínat k dalšímu sloupku nebo do protikusu pod úhlem 90 stupňů.
V opačném případě může dojít k převrácení zahrazovacího sloupku a jeho poškození nebo poškození samonavíjecího mechanizmu.
10. Některé koncovky samonavíjecího pásu jsou vybaveny pojistkou pro zamezení náhodného odpojení z drážky mechanismu. Před odpojením pásky proto musíte nejprve uvolnit pojistku.
11. Po odpojení pásky je třeba ji zasunovat zpět do sloupku konstantní rychlostí, koncovku přidržet rukou a přibližovat se ke sloupku, do kterého se páska navíjí.
Některé mechanismy jsou vybaveny brzdou, která sama zbrzdí rychlost zpětného navíjení.

12. Náhlé puštění koncovky pásky v okamžiku, kdy ta se navíjí zpět na hlavici, může být mít za následek poškození samonavíjecího mechanizmu zahrazovacího sloupku, těla sloupku, nebo může být příčinou zranění.
13. V žádném případě nedoporučujeme:

- našlapovat na základnu a vychylovat sloupek ze svislé polohy

- škubat při vytahování navíjecím pásem

- vytahovat pás na větší vzdálenost, než je pro sloupek uvedeno

- věšet na pásce jakékoli předměty

- šlapat na kryty sloupků

 

Skladování a přeprava
14. Zahrazovací sloupky by měly být skladovány ve svislé poloze, nebo se speciálních kontejnerech určených pro skladování.
15. Úložné prostory musí mít odpovídající velikost a výšku. 
16. Je nepřijatelné skladovat zahrazovací sloupky ve vodorovné poloze nebo v několika vrstvách na sobě, např. trubice na trubicích, podstavce na podstavcích apod.
17. Pokud potřebujete přepravit sloupky na dlouhé vzdálenosti, je nutné používat vhodné transportní vozíky umožňující přepravovat sloupky v jedné vrstvě, umístěné vedle sebe.
18. Při rozestavování v prostoru vyžadují sloupky šetrné zacházení, aby nedošlo k poškrábání nerezových povrchů nebo prasknutí betonové vložky v základně následkem házení nebo převrácení.

19.K čištění používejte obyčejný bavlněný hadřík, čistý, měkký a suchý, nebo s malým množstvím jemného saponátu rozředěného v teplé vodě. Hadřík, který budete používat pro leštění sloupků, nepoužívejte nikdy na čištění jiných předmětů. Pokud chcete zamezit vzniku otisků prstů na leštěných sloupcích, používejte pro manipulaci rukavičky z jemného bavlněného úpletu.


20. Při čištění výrobků z nerezavějící oceli nepoužívejte přípravky obsahující chlor, sůl, kyselinu a bělidlo, nepoužívejte abrazivní prášky nebo čisticí prostředky, žíraviny, jako jsou čistící prostředky na stříbro nebo jiné čističe.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, můžete  způsobit trvalé poškození zahrazovacího sloupku.

21. Chraňte sloupky před silným znečištěním. 


22. Znečištěné pásky nahraďte novými.

 

Záruční podmínky
1. Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje na základě faktury.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku, ke kterým mohlo dojít ve fázi dokončení výrobku nebo při výrobě.
3. V případě, že byl výrobek opravován v době záruky, prodlužuje se záruční doba o dobu trvání opravy výrobku.

4. Reklamace v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem; a musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci.
Kupující je zodpovědný za doložení skutečnosti, že záruční doba ještě neskončila.
5. Lhůta na vyřízení reklamace činí 21 pracovních dnů ode dne obdržení úplné žádosti.
6. V případě nesplnění podmínek reklamace uvedených v bodě 4. se lhůta pro vyřízení reklamace prodlouží a bude se počítat znovu ode dne splnění těchto podmínek.
7. Pokud budou uznány nároky kupujícího na opravu nebo výměnu vadných prvků nebo celého výrobku, bude toto provedeno na základě ujednání mezi stranami s určením nákladů, způsobu a data opravy nebo výměny výrobku.
8. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly z jiných důvodů než při výrobě, používáním v rozporu s návodem k obsluze, používáním výrobku pro jiné účely, než k jakému je určen, zejména kvůli nesprávné ruční manipulaci, údržbě nebo skladování.
9. Záruka se nevztahuje na poškození mechanické a další vyplývající z náhodných událostí, jako jsou záplavy, požár, úmyslné poškození, vandalismus, krádeže, atd. (včetně krádeže, mechanickému poškození nebo zničení jednotlivých prvků výrobku).
10. Záruka se nevztahuje na výměnu textilní pásek v případě jejich znečištění nebo mechanického poškození (přerušení, prořezání, protržení).

Dodavatel:

 

 

Legat Trade, s.r.o.

Husova 819

Karviná 733 01

 

Tel.:      596 325 680

 IČ:   27770494

DIČ:  CZ27770494

 

Mail:info@legattrade.cz

www.expoint.cz